STATİSTİKA

Elektron imza sertifikatlarının satışı və istifadəsi

ELEKTRON İMZA SERTİFİKATLARI

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən vətəndaşlara, dövlət qurumlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə e-imza və autentifikasiya sertifikatları təqdim edilir. Ötən il vətəndaşlara təqdim edilən e-imza sertifikatının sayı 40516 dövlət qurumlarına təqdim edilən e-imza sertifikatının sayı 15618, hüquqi 15166 və fiziki şəxslərə təqdim edilən e-imza sertifikatının sayı 9732 olmuşdur. Ümumilikdə 2018-ci il ərzində 40 mindən artıq e-imza sertifikatı təqdim edilmişdir. 2011-ci ildən 2018-ci ilin sonuna qədər 166896 e-imza sertifikatı təqdim edilib.

ELEKTRON İMZADAN İSTİFADƏ TRANZAKSİYASI

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən əldə edilən sertifikatların sayı artdıqca həmin sertifikatdan istifadə tranzaksiyalarının sayı da artır. Ötən il dövlət qurumları tərəfindən sənəd imzalama tranzaksiyaların sayı 6005919, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən imzalama tranzaksiyaların sayı 6121144 olmuşdur. Ümumilikdə 2018-ci il ərzində 6121144 artıq sənəd elektron imza ilə imzalanmışdır.

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzləri

Vətəndaş və Biznes Orqanları Mərkəzi

ASAN İMZA SERTİFİKATLARI

Asan İmza Sertifikat Xidmətləri Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzindən akreditasiya olunub.Vergilər Nazirliyinin Asan İmza Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən verilmiş sertifikatların statistikası aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Dövr Verilmiş ser. sayı 'Şəxsi' ser. sayı 'İş' ser. sayı 'Dövlət bələdiyyə' ser. sayı
IV/2017 38459 20036 17418 1005
Cəmi 404644 203836 188011 12797