Hörmətli istifadəçilər! Microsoft əməliyyat sisteminin sonuncu yenilənməsindən sonra imzalamada yaranan problemin müvəqqəti həlli üçün təlimatları buradan yükləməyinizi xahiş edirik.
Təlimat
Çıxış
Az
Ru
En
 • Elektron İmza
  E-imza kart
  Əhali üçün
  18 AZN
  Fiziki şəxslər üçün
  36 AZN
  Hüquqi şəxslər üçün
  72 AZN
  Dövlət qurumları üçün
  80 AZN
 • Zəng mərkəzi
  157
 • Mobil Autentifikasiya
  iPad
  Sony
  4 AZN
  7 AZN
  9 AZN
  Blackberry
 • Qanunvericilik
  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən
  Elektron imza ilə imzalanmış sənəd, əl ilə imzalanmış sənədə bərabər tutulur.
  Gerb

Elektron imza

Elektron imza Elektron dünyada şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə vasitəsidir. Elektron imza anlayışı ümumi xarakter daşıyır. İnsanların əl imzalarının rəqəmli çeviricilərdən keçirilmiş, barmaq izləri, səs kimi bioloji əlamətlərinin və s. elektron halda kimliklərinin doğrulanmasını təmin edən vasitədir. Elektron imza elektron sistemdə imzanın malik olduğu bütün işləri yerinə yetirən, elektron sertifikat vasitəsilə bir elektron məlumata əlavə edilən və məlumatı göndərəni təyin edən bir ədədi koddur.

Mobil İD

Mobil-İD Mərkəzinin funksiyalarına vətəndaşların müraciəti əsasında mobil identifikasiya sertifikatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi daxildir. Sahibinin şəxsiyyətini təsdiqləyən identifikasiya sertifikatı və müvafiq açıq və qizli açarlar mobil cihazda saxlanılır. Mobil-İD Mərkəzin açarının qorunması HSM-ə (avadanlıq təhlükəsizlik modulu) əsaslanır. HSM sistemində 3-cü qrup üzrə FİPS 140-3 səviyyəsində qoruma mövcuddur.

Elektron Hökümət Mərkəzi

Elektron Hökumət Mərkəzi. Bu Mərkəzin funksiyalarına hakimiyyət orqanları ilə münasibətləri təmin etmək üçün təsərrüfat subyektlərinə və vətəndaşlara gücləndirilimiş sertifikatların verilməsi daxildir. “Elektron imza və elektron sənəd” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, dövlət hakimiyyəti və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarına vətəndaşın, fiziki və ya hüquqi şəxsin göndərdiyi məlumat bildirişi onun gücləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir.

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi. Bu Mərkəzin funksiyalarına daxili və təşkilatlararası sənəd dövriyyəsini təmin etmək üçün ali icraedici və qanunverici dövlət orqanlarının, nazirlik və komitələrin, bələdiyyələrin və dövlət qurumların əməkdaşlarına gücləndirilmiş sertifikatların verilməsi daxildir. “Elektron imza və elektron sənəd” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları sahə üzrə akkreditə edilmiş mərkəzinin xidmətlərindən istifadə etməlidir.

 • Mərkəzin Xidmətləri
 • Qeydiyyat Mərkəzləri
 • Əlaqə
 • Yeniliklər
 • ISO 27001
 • Statistik məlumatlar
 • Sertifikatı necə əldə etməli
 • Dövlət hakimiyyəti orqanları işçiləri üçün
 • Hüquqi şəxslər üçün
 • Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olan fiziki şəxslər üçün
 • Vətəndaşlar üçün
 • Mobil autentifikasiya üçün
 • Hüquqi sənədlər
 • Mərkəz sertifikatları
 • Ləğv edilmiş sertifikatlar
 • Kömək və dəstək
 • Tez-tez verilən suallar
 • Təlimatlar
 • Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi
 • Elektron Hökümət Mərkəzi
 • Kök mərkəzi
 • Mobil mərkəz
 • Sertifikatın istifadəsi
 • Tələb olunan proqramlar
 • E-imzalayıcı
 • E-şifrələyici
 • Yeni onlayn imzalayıcı
 • E-imza
 • Mobil ID
 • Vətəndaşlar üçün
 • Dövlət qurumları üçün
 • Hüquqi şəxslər üçün
 • Mobil ID