İndi elektron imza kartı almaq daha asan oldu. Bu fürsəti sən də əldən vermə. Onlayn ərizə ilə elektron imza kartına daha tez sahib ol.

Vətəndaşlar üçün
Hüquqi şəxslər üçün
Çıxış
 • Eimza
  E-imza kart
  Xidmetler
  Ehali uchun
  30 AZN
  25 AZN
  3 illik
  Qeydiyyat merkezleri
  Dovlet qurumlari uchun
  135 AZN
  3 illik
  Merkez sertifikatları
  Fiziki ve huquqi shexsler uchun
  168 AZN
  3 illik
 • Zeng merkezi
  157
 • Mobil auth
  iPad
  Sony
  Xidmetler
  30 AZN
  Qeydiyyat merkezleri
  135 AZN
  Merkez sertifikatları
  168 AZN
  Blackberry
 • Qanunvericilik
  Qanunvericilik nedir
  Gerb

Elektron imza

Elektron imza Elektron dünyada şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə vasitəsidir. Elektron imza anlayışı ümumi xarakter daşıyır. İnsanların əl imzalarının rəqəmli çeviricilərdən keçirilmiş, barmaq izləri, səs kimi bioloji əlamətlərinin və s. elektron halda kimliklərinin doğrulanmasını təmin edən vasitədir. Elektron imza elektron sistemdə imzanın malik olduğu bütün işləri yerinə yetirən, elektron sertifikat vasitəsilə bir elektron məlumata əlavə edilən və məlumatı göndərəni təyin edən bir ədədi koddur.

Mobil İD

Mobil-İD Mərkəzinin funksiyalarına vətəndaşların müraciəti əsasında mobil identifikasiya sertifikatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi daxildir. Sahibinin şəxsiyyətini təsdiqləyən identifikasiya sertifikatı və müvafiq açıq və qizli açarlar mobil cihazda saxlanılır. Mobil-İD Mərkəzin açarının qorunması HSM-ə (avadanlıq təhlükəsizlik modulu) əsaslanır. HSM sistemində 3-cü qrup üzrə FİPS 140-3 səviyyəsində qoruma mövcuddur.

Elektron Hökümət Mərkəzi

Elektron Hökumət Mərkəzi. Bu Mərkəzin funksiyalarına hakimiyyət orqanları ilə münasibətləri təmin etmək üçün təsərrüfat subyektlərinə və vətəndaşlara gücləndirilimiş sertifikatların verilməsi daxildir. “Elektron imza və elektron sənəd” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, dövlət hakimiyyəti və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarına vətəndaşın, fiziki və ya hüquqi şəxsin göndərdiyi məlumat bildirişi onun gücləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir.

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi. Bu Mərkəzin funksiyalarına daxili və təşkilatlararası sənəd dövriyyəsini təmin etmək üçün ali icraedici və qanunverici dövlət orqanlarının, nazirlik və komitələrin, bələdiyyələrin və dövlət qurumların əməkdaşlarına gücləndirilmiş sertifikatların verilməsi daxildir. “Elektron imza və elektron sənəd” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları sahə üzrə akkreditə edilmiş mərkəzinin xidmətlərindən istifadə etməlidir.

 • Mərkəzin Xidmətləri
 • Qeydiyyat Mərkəzləri
 • Əlaqə
 • Yeniliklər
 • Mərkəz sertifikatları
 • Ləğv edilmiş sertifikatlar
 • Sənədlər
 • Kömək və dəstək
 • Tez-tez verilən suallar
 • Təlimatlar
 • Sertifikatı necə əldə etməli
 • Sertifikatın istifadəsi
 • Tələb olunan proqramlar
 • E-imzalayıcı
 • E-şifrələyici
 • E-imza
 • Mobil ID
 • Vətəndaşlar üçün
 • Dövlət qurumları üçün
 • Hüquqi şəxslər üçün
 • Mobil ID
 • Kök mərkəzi
 • Hakimiyyət Orqanları Mərkəzi
 • Elektron Hökümət Mərkəzi
 • Mobil mərkəz